Værdigrundlag

Udvikling i øjenhøjde

På Hellebo Hus arbejder vi ud fra en anerkendende tilgang. Vi møder beboerne dér, hvor de er – og støtter dem i at udvikle og styrke deres ressourcer. Vi har samtidig et stort fokus på at arbejde differentieret med beboerne, så alle mødes og støttes i deres individuelle behov og ønsker.

I hverdagen arbejder vi ud fra seks nøgleværdier:

ÅbenhedUdviklingTillidSamarbejdeRespektLigeværdighed

Disse værdier har beboerne og personalet arbejdet med i fællesskab på en workshop. De er styrende for den måde, vi er sammen på, og vi taler tit om, hvad ordene egentlig rummer og betyder.

I det hele taget inddrages beboerne mest muligt, og alt, hvad man laver i en familie, laver vi også – både til hverdag og højtider

Dertil deltager beboerne i det omfang, det passer til deres behov, i madlavning, rengøring, lektielæsning mm. Målet er at skabe et socialt fællesskab og et sted, hvor beboerne trygt kan træne deres sociale kompetencer og udvikle sig til at tage vare på eget liv. Vi ønsker, at Hellebo Hus så hurtigt som muligt bliver et hjem og et trygt ståsted, hvad enten man er her i kortere eller længere tid.

Beboerne er med til at planlægge de forskellige ture og aktiviteter, vi deltager i. Det kan f.eks. være biografture, tivoliture, shelterture, ferie, pårørende arrangementer og meget andet.

Vores tilgange

En struktureret pædagogisk tilgang, der har fokus på at skabe regelmæssighed og struktur i hverdagen. Formålet er at gøre dagen overskuelig, forudsigelig og rolig – både i huset og for den enkelte.

En ressourceorienteret tilgang, der har fokus på beboerens ressourcer. Formålet er at se muligheder frem for begrænsninger.

Beboerne støttes og guides i rehabilitering og i deres egen udvikling, så de på sigt kan blive så selvhjulpne som muligt. Målet er at støtte dem i at stå stærkere i deres eget liv, og til at komme videre i enten egen bolig eller i bolig med mindre støtte.

Medarbejderne brænder for stedet og for at arbejde med mennesker. Derfor tilknyttes man som beboer på Hellebo Hus en fast kontaktperson og et team, som vil hjælpe én med at komme på plads, føle sig tryg og blive en del af fællesskabet. Dertil vil den nære kontakt gøre kontaktpersonen og teamet endnu bedre i stand til at kunne støtte den enkeltes rehabilitering bedst muligt.

Vi går højt op i at have en fællesfaglig tilgang til det pædagogiske arbejde, hvor personalet er uddannet, kompetent og professionelt, så alle beboere kan få den støtte, de har behov for. Personalet møder beboerne med en Recovery tilgang. Personalet er således uddannet som hhv. pædagoger, social- og sundhedsassistenter, misbrugskonsulenter og sygeplejersker. Vi afholder løbende kurser og efteruddannelse, senest er vi blevet undervist i arbejdet med bl.a.:

Neuropædagogik

På bostederne arbejdes med neuropædagogisk intervention for at skabe læring og skabe et godt liv med så høj grad af trivsel og selvstændighed som muligt. Vi arbejder helhedsorienteret og tager udgangspunkt i situationen, relationen og i den enkelte beboeres liv og hjerne.

Lav-affektive metoder (Low Arousal)

På bostederne arbejdes der med Low Arousal for at skabe balance mellem krav og ressourcer. Vores nøgleord er at bevare roen og undgå konfrontationer. Personalet er trænet i at regulere eget affektniveau, samt i at aflede og deeskalere problemskabende adfærd og konflikter.

”Vi tilbyder en stabil hverdag, hvor der er fokus på den enkeltes behov og trivsel.”

Hellebo Hus

Hellestrupvej 2A
4300 Holbæk
(+45) 51 19 78 96

Næsbygaard

Næsby Gade 17A
4300 Holbæk Orø
(+45) 25 75 40 98