Visitation

Visitation – hvordan bliver man beboer?

Det er de enkelte kommuner, som visiterer de unge til Hellebo hus. Se paragraffer under "Grundlag for driften"

Derfor er det væsentligt, at bostedet arbejder tæt sammen med den myndighed, der visiterer, så alle parter har mulighed for at vurdere, om den unge kan profitere af tilbuddet. I den sammenhæng bliver den unges baggrund, behov, ønsker og eventuelle tidligere foranstaltninger grundigt overvejet. Det er vigtigt, at visitationen sker på et positivt og objektivt grundlag, så det kommer den unge til gavn.                 Hvis kommunens visitator, den unge og et eventuelt netværk/familie og personalet på Hellebo hus er enige om, at bostedet er en god mulighed, mødes sagsbehandleren, den unge og eventuel familie med os på bostedet og aftaler rammerne for opholdet.

 
Det er de enkle kommuner, hvorfra den unge kommer, der betaler for opholdet, men den unge selv, der betaler for den samlede kost pakke.
 
Mille vores kat, baggrund hjørnet af længe 3 og laden
 
længe 2
 
hovede huset, set ude fra
 
hoved huset, set fra gårdspladsen
Hellebo hus. | Hellestrupvej 2A, 4300 Holbæk  | Tlf.: 88964098