Hvad får man på Hellebo hus

Værelse:

På Hellebo hus har man sit eget værelse, og alt efter hvor i huset man bor, han man sammen med 1-2 øvrige beboere en fælles stue, køkken og badeværelse, der er indrettet med hjemlige møbler af Hellebo hus. Ved indflytning står værelset tomt og beboerne har sine egne møbler med til værelset. Det er beboerens eget værelse, hvor der godt må ryges, det er på eget ansvar at holde orden, vaske tøj og gøre rent på sit værelse, dog med støtte fra personalet, hvis dette er nødvendigt. I fælles rummet sørger beboerne for, at rydde op efter sig og personalet står for rengøring.

Fælles:

I hovedhuset er der fælles køkken, hvor beboerne i det omfang de kan, hjælper til med at lave mad, dække bord mm. Der står en massagestol og computer i den ene stue, som frit kan benyttes, lige som tv’et i fjernsyns stuen og i udestuen må der ryges.

Mad:

 Vi lever efter reglerne, sund mad uden (minimalt) brug af sukker og fedt.
Vi spiser sammen evt. delt op i 2 stuer.
Der serveres 3 hovedmåltider om dagen, det er frit om beboeren ønsker at spise med, dog serveres der ikke mad ud over spise tiderne (har altid yoghurt, knækbrød og frugt til rådighed)
 
Aktiviteter og struktur i hverdagen:

Miljøterapien på Hellebo hus består i tilrettelagte strukturer i det daglige miljø, hvor beboerne færdes for at få dagen til at fungere i overensstemmelse med deres mål. Dagligt køres der ud og handles, sammen med de beboere, der ønsker dette, personalet sørger for at opfordre de unge til at deltage i pasning af have og husholdning, samt træne i vores trænings lokale og hygge i showroom, som bruges flittigt af beboere og personale sammen. Der tages på ønskede ture, store som små. 

Behandling:
 
Personalet deltager i det omfang beboeren ønsker dette, med støtte og transport til læge besøg og anden behandling. Er beboeren i medicinsk behandling, er det beboeren der selv betaler dette, dog er det personalet der sørger for indkøb, dosering samt at beboeren får denne.
 

Der arbejdes ud fra KRAP modellen:

Navn

Socialpædagogisk støtte KRAP modellen

 

Beskrivelse

Socialfaglig metode: Hellebohus er et midlertidigt   socialt pædagogisk opholdssted for voksne mennesker med psykisk   funktionsnedsættelse og sociale vanskeligheder, der nødvendiggør en særlig   individuel tilpasset og målrettet pædagogisk indsats. Med henblik på   afklaring/ udredning af den enkelte beboers kompetencer og livssituation.   Herunder økonomi, arbejds- og boligforhold, (i forhold til udflytning i egen   bolig, bofællesskab eller anden institution med mere hjælp til, at kunne   klare egen hverdag.)? Vi arbejder ud fra den systemiske tankegang. Dette   indebærer, at vi ser det enkelte menneske i en cirkulær sammenhæng hvor det   handler om at tænke i helheder. Det gør vi ved, at det ikke kun er den   enkelte for sig selv, der er interessant, men at det er mønsteret af   relationer, tanker og handlinger der giver mulighed for refleksion, og dermed   mulighed for at se problemet i et større perspektiv

 

Redskaber

Vi arbejder med anerkendelse af den enkelte, ved   brug af en individuel og anerkendende udviklingstænkning, med udgangspunkt i   relationen til den enkelte. Dette gøres ved brug af KRAP metoden, hvor vi   støtter den enkeltes særlige behov i at kunne forandre det, der er   uhensigtsmæssigt på en positiv måde og skabe et grundlag for forandring.   Metoderne i den pædagogiske indsats er samtaleforløb, aktiviteter,   anerkendelse og fastholdelse i eget ønske om udvikling, i det omfang den   enkelte magter det. I dagligdagen er der fokus på den enkelte, hvor en til en   kontakten vægtes. Der er ligeledes vægt på dialog og samvær ved ”bare” at   være sammen, eller det at være sammen om et fælles tredje.

 

Systematik

Vi arbejder på Hellebohus ud fra at skabe en  dagligdag med genkendelighed og forudsigelighed, hvor den enkelte bliver   mødt, hvor personen er den enkelte dag. Dette for at møde den enkelte med  respekt for forskelligheden, og tage hensyn til den enkeltes behov, via en   relevant og konstruktiv kommunikationsform, for at fjerne fokus fra den   enkeltes ”mangler”, og rette fokus mod opmærksomheden og rette opmærksomheden   mod ressourcerne og skabe rammer for positiv tænkning. Dette ved en   forusigelig hverdag og faste kp samtaler

 

Mål

Vi arbejder ud fra en individuel handleplan, som   udarbejdes i samarbejde med den enkelte, med udgangspunkt i den enkeltes   ressourcer, ønsker og behov. Handleplanen skaber b. la klare mål, samt rum   for at brugeren kan få hjælp til at se mulighederne for medbestemmelse over   eget liv.

 

Effekt

Effekten måles ud fra den enkeltes trivsel i   hverdagen. Der lægges stor vægt på et konstruktivt samarbejde mellem brugere,   personalet og øvrige samarbejdspartnere. Handleplanen revideres halvårligt.

 

 

 

 

 

 
 
indgang til længe 3
 
opholdsstue længe 3
 
showroom i længe 2
 
trænings lokalet
 
opholdsstue i længe 2
 
fælles spisestue
 
fælles lille spisestue med massagestol og computer
 
fælles fjernsynsstue
 
fælles udestue
 
nye møbler i den lille spise stuen
 
Hellebo hus. | Hellestrupvej 2A, 4300 Holbæk  | Tlf.: 88964098